เกี่ยวกับ คลินิกทันตกรรม BIDC

คลินิกทันตกรรม BIDC เป็นคลินิกทันตกรรมในเครือของบริษัทเดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมกว่า 15 สาขา เปิดให้บริการมากว่า 12 ปี เราได้รับรางวัลการให้บริการทันตกรรมจากทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ การดูแลผู้มารับบริการเป็นอย่างดี คลินิกทันตกรรม BIDCให้บริการภายใต้มาตรฐานสากลทั้งการรักษาและขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องมือ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการรักษาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ เช่น x-ray ระบบดิจิตอล เครื่องสแกนฟัน iTero รวมถึงเครื่องทำความสะอาดเครื่องมือเช่น CE autoclave ใช้สำหรับอบฆ่าเชื้อเครื่องมือก่อนที่จะใช้กับผู้มารับบริการ

 

รางวัลที่คลินิกทันตกรรม BIDC ได้รับ

  • รางวัล Dental Provider of the Year 2017 and 2016 (Global Health & Travel)
  • รางวัลInvisalign Diamond Provider Award 2016
  • รางวัลThailand Prime Minister Business Enterprise Award 2015

 

ทันตแพทย์ของเรา

เราคัดเลือกทันตแพทย์เฉพาะทางและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละการรักษา ที่จบการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศเช่น อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้น ทันตแพทย์เฉพาะทางของเรามีกว่า 100 ท่าน

ทันตแพทย์เฉพาะทางจะทำการรักษาเฉพาะงานทันตกรรมสาขาที่ตนเรียนมาเช่น รากฟันเทียม จัดฟัน รักษารากฟัน ทันตกรรมเพื่อความงาม เป็นต้น ทั้งนี้ทันตแพทย์เฉพาะทางจะมีความเชี่ยวชาญในการรักษามากกว่า ส่วนในด้านการบริการทั่วไป และการตรวจสุขภาพฟันจะมีทันตแพทย์เฉพาะทางให้บริการด้วยเช่นกัน

 

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

เทคโนโลยีทันตกรรมช่วยในการวางแผนการรักษา เช่น x-ray ระบบดิจิตอล OPG และ CEP, เครื่อง CT Scan สำหรับการวางแผนการปลูกรากฟันเทียม, เครื่องสแกนฟัน iTero, กล้อง microscopes สำหรับช่วยในการรักษารากฟัน, เครื่อง CAD/CAM ช่วยในการผลิตชิ้นงานทันตกรรมตกแต่ง (วีเนียร์, ครอบฟัน, สะพานฟัน) รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ทดสอบความสะอาดปลอดเชื้อของเครื่องมือ 3M และเครื่อง Autoclave สำหรับอบเครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนำมาให้บริการ

คลินิกทันตกรรม BIDC

จัดฟัน สุขุมวิท

สาขา เอ็มควอเทียร์

ให้บริการฝังรากฟันเทียม และเป็นคลินิกทันตกรรมเพื่อความงามเช่น การจัดฟัน invisalign ทำการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ซึ่งเราได้รับรางวัล invisalign Diamond Provider, การทำเซรามิกวีเนียร์ ออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิตอลหรือDSD เป็นต้น คลินิกทันตกรรมตั้งอยู่ที่ชั้น 4 Helix building (Building A) ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

พารากอน ทำฟัน

สาขา ศูนย์การค้าพารากอน

เป็นคลินิกทันตกรรมที่ให้บริการฝังรากฟันเทียมยี่ห้อ Straumann ของกรุงเทพ มุ่งเน้นให้บริการทันตกรรมเพื่อความงาม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์รักษาคนไข้ที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ , การฟอกสีฟัน, การจัดฟัน invisalign เป็นต้น คลินิกทันตกรรมตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ฝั่งเหนือ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สาขา ภูเก็ต

เป็นคลินิกทันตกรรมขนาดใหญ่ในป่าตอง ภายในคลินิกมีห้องแลปทันตกรรมที่ทันสมัยสามารถผลิตชิ้นงานเพื่อรองรับทันตกรรมเพื่อความงามเช่น ครอบฟัน วีเนียร์ ฟันปลอม เป็นต้น ทำให้ได้รับชิ้นงานที่รวดเร็ว แก้ไขชิ้นงานได้ตามเวลาที่กำหนด นอกจากนั้นผู้มารับบริการส่วนใหญ่ที่เดนทัล ซิกเนเจอร์มารับบริการฝังรากฟันเทียมและ All-On-4 ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลอีกด้วย

รางวัลที่ ได้รับ

Global Health and Travel Awards on Asia Pacific Healthcare 

นิตยสาร Global Health and Travel ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ได้ประกาศ ให้บริษัทเดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการคลินิกทันตกรรม BIDC ได้รับรางวัล The Best Healthcare Providers in Asia-Pacific ในด้าน Dental Service Provider of the Year in 2017 ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญในคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Dental Signature Clinic
Top-Dental-Clinic-Thailand
trophy

รางวัล Invisalign Diamond Provider
invisalign-diamond-provider-logoทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันที่คลินิกทันตกรรม BIDC จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเช่น Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา, University of LondonUniversity of London ประเทศอังกฤษ เป็นต้น

รางวัล invisalign เป็นรางวัลที่จัดลำดับศูนย์ทันตกรรม/คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการจัดฟัน invisalign ได้ตามแผนการรักษาและมีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ คลินิกทันตกรรม BIDC ได้รับรางวัล invisalign Diamond Provider 2017 ซึ่งมีผู้มารับบริการศูนย์ทันตกรรมในเครือ 151- 400 เคส/ปี ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันของคลินิกทันตกรรม BIDC เป็นทันตแพทย์จัดฟันโดยตรง (ไม่ใช่ทันตแพทย์ทั่วไปที่จบการ Training จัดฟัน3 – 6 เดือน) ซึ่งผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจัดฟัน invisalign ที่คลินิกทันตกรรม BIDC จะได้ผลการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Invisalign Diamond Provider Award
invisalign-award

รางวัล The Prime Minister’s Export Award (PM Export Award)
คลินิกทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมในเครือบริษัทเดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่ได้รับรางวัล The Prime Minister’s Export Award (PM Export Award) ในด้านผู้ให้บริการ Best Wellness & Hospital/Clinics จากรัฐบาล ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา เนื่องจากเป็นศูนย์ทันตกรรม/คลินิกทันตกรรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

The Prime Minister’s Export Award (PM Export Award) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีสินค้า(ส่งออก) หรือให้บริการแก่ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทเดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในด้านธุรกิจสุขภาพที่สามารถให้บริการทันตกรรมแก่คนไข้ต่างชาติ รางวัลนี้ช่วยส่งเสริมให้เราได้พัฒนาด้านการให้บริการที่ดี และคุณภาพการรักษาทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย