ศัลยกรรม

การผ่าตัดภายในช่องปาก โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เครื่องมือผ่านการทำความสะอาดปลอดเชื้อทุกชิ้น เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในความปลอดภัยการทำศัลยกรรมช่องปาก

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย