ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

คือการทดแทนฟันที่หายไปจากการถูกถอนจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งรากฟันเทียมนี้จะยึดกับโครงสร้างของกระดูกขากรรไกรเพื่อยึดติดกับตัวครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมอย่างดี ทำให้ได้ฟันใหม่ที่เหมือนฟันธรรมชาติ รากฟันเทียมผลิตจากวัสดุไทเทเนียมที่สามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ จึงทำให้รากฟันเทียมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ประเภทของรากฟันเทียม

 • Conventional Implant คือ การฝังรากฟันเทียมในกรณีที่ถอนฟันนานแล้ว
 • Immediate Implant คือ การฝังรากฟันเทียมทันทีหลังจากถอนฟัน
 • Immediate Loaded Implant คือการฝังรากฟันเทียมแล้วใส่ครอบฟันทันที

Conventional Implants
ผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะฝังรากฟันเทียมแบบ Conventional Implants เนื่องจากใช้กับผู้ป่วยเกือบทุกกรณีที่ต้องการฝังรากฟันเทียมทดแทนฟันที่สูยเสียไป โดยการฟื้นฟูสภาพของบริเวณฟันที่เสียไปอย่างถาวรนั้นโดยการทำรากฟันเทียมแบบ Conventional Implants มีขั้นตอนในการรักษา 2 ขั้นตอน คือ

 • ขั้นตอนแรก ฝังรากฟันเทียมไทเทเนียม บริเวณที่สูญเสียฟันแท้ไป หลังจากฝังเสร็จรอประมาณ 2-4 เดือนขึ้นอยู่กับกระดูกของแต่ละคน ระหว่างรอถ้ากรณีคนไข้ฝังรากฟันเทียมตำแหน่งฟันหน้า ทันตแพทย์จะใส่ฟันปลอมให้ก่อน
 • ขั้นตอนที่ 2 ใส่ครอบฟัน สะพานฟัน หรือ ฟันปลอม บนรากฟันเทียมที่ฝังไปครั้งแรก ขั้นตอนนี้ผู้ป่วยจะได้ฟันใหม่ที่สวยงามและบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Immediate implants

Immediate implants เป็นการฝังรากฟันเทียมในวันเดียวทันทีหลังจากถอนฟัน ซึ่งจะไม่สามารถทำได้ทุกกรณี ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวางแผนการรักษาร่วมกับคนไข้แต่ละรายก่อน ส่วนขั้นตอนการรักษาจะเหมือนกับการฝังรากเทียมแบบ Conventional Implants

Immediate loaded implants

Immediate loaded implants คือการฝังรากฟันเทียมและใส่ครอบฟันชั่วคราว หรือ ครอบฟันถาวร หรือสะพานฟันทันที หลังจากฝังรากฟันเทียม สามารถทำได้ทั้งกรณีแบบ Conventional Implants หรือ Immediate Implants. การวางแผนการฝังรากฟันเทียมแบบ Immediate Loaded

Implant คนไข้แต่ละรายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยและสภาวะทางทันตกรรมโดยทั่วไป รวมถึงกระดูกรองรับรากฟันด้วย โดยทันตแพทย์จะวางแผนการรักษาจาก ภาพเอกซเรย์ หรือ CT scan เพื่อการประเมินปริมาณของกระดูกอย่างละเอียด และวินิจฉัยให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยและลักษณะกระดูกของผู้ป่วย

ประโยชน์ของรากฟันเทียม

 • เสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มคุณภาพชีวิต
 • ได้ครอบฟัน สะพานฟันและฟันปลอมที่เหมือนธรรมชาติ
 • ไม่ต้องกรอสูญเสียฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน
 • รากฟันเทียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้สามารถรับประทานอาหารได้ตามที่คุณต้องการ
 • แก้ไขทำให้การออกเสียงดีขึ้น เปรียบเทียบกับการใส่ฟันปลอม
 • ทำให้สะดวกสบายขึ้นกว่าการใส่ฟันปลอม
 • ป้องกันการสูญเสียของกระดูกรองรับฟัน
 • รากฟันเทียมมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า เมือเทียบกับการทำฟันปลอมชนิดอื่น
 • ฟันไม่เคลื่อนไปมา ติดแน่น ไม่หลุดง่าย เหมือนการใส่ฟันปลอมที่อาจจะทำให้กังวลว่าจะมีการเคลื่อนออกมาของฟันปลอม

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย