จัดฟันโลหะ

จัดฟันโลหะ

จัดฟันโลหะเป็นวิธีการจัดฟันที่นิยมใช้มานาน โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาด ของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึก สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น อีกด้วยอีกทั้งมียางสีต่างๆให้เลือกมากมาย การจัดฟันแบบโลหะที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราเลือกใช้เครื่องมือจัดฟัน 3M เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้มารับบริการมั่นใจในการรักษาและผลการรักษา การเรียงตัวของฟันที่สวยงาม ถูกหลักการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ

ข้อดีของการจัดฟันแบบโลหะ

  • สามารถจัดฟันที่ซ้อนเก มีความซับซ้อนได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
  • เป็นการจัดฟันที่มียางสีสดใสรัด สนุกกับการเปลี่ยนสียางทุกเดือน
  • เครื่องมือจัดฟันมีความแข็งแรง
  • ราคาย่อมเยาว์กว่าการจัดฟันรูปแบบอื่นๆ

ขั้นตอนการจัดฟันแบบโลหะ

  1. ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  2. ทำประวัติ เอกซเรย์ พิมพ์ปาก และวางแผนการรักษา
  3. ติดเครื่องมือจัดฟันบน-ล่าง (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์)
  4. พบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามนัดหมายทุกครั้ง (ไม่ควรเลื่อนนัดบ่อยๆ เนื่องจากจะทำให้การจัดฟันเสร็จช้าลง)
  5. หลังจากฟันเรียงตัวกันอย่างสวยงามแล้ว ทันตแพทย์จะถอดเครื่องมือจัดฟัน
  6. ใสรีเทรนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน)
Dental Signature Clinic
Dental Signature Clinic

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย