ทันตกรรมจัดฟัน

การดัดฟันหรือการจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการดัดฟันเช่น ฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันเยิน ฟันห่าง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้สามารถปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจัดฟัน เพื่อวางแผนการรักษา การปรับตำแหน่งของฟันเพื่อให้ฟันเรียงตัวกันอย่างสวยงาม

Dental Signature Clinic

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย