Air Flow

Air Flow

การขัดฟันด้วยเทคโนโลยี Air Flow เป็นการขจัดคราบที่ติดแน่นบนผิวฟันเช่นคราบบุหรี่ คราบชา กาแฟ ซึ่งคราบเหล่านี้ไม่สามารถหลุดออกได้โดยการขูดหินปูน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยี Air Flow เข้ามาช่วย ซึ่งเทคโนโลยี Air Flow เป็นการพ่นน้ำและผงขัดทันตกรรมพร้อมๆกัน เพื่อขจัดคราบที่ติดบนผิวฟันให้หลุดออกจากผิวฟัน ทำให้ผู้รับบริการมีรอยยิ้มที่ขาวสะอาดอีกครั้ง

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย