การรักษาทั่วไป

เป็นการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้น เพื่อตรวจเช็คปัญหาภายในช่องปากเพื่อสุขภาพฟันที่ดี สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

การขูดหินปูน
การขูดหินปูนเป็นการช่วยขจัดคราบ plaque คราบหินปูนและแบคทีเรียที่อยู่บนผิวฟัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก ฟันผุ และ โรคเหงือกได้ ดังนั้นควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจเช็คสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนจะช่วยรักษาสุขอนามัยของช่องปากและฟัน

การขัดฟัน
การขัดพื้นผิวฟันหลังขูดหินปูนช่วยให้ฟันมีผิวที่เรียบเนียน ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยให้ฟันดูมีความสวยเงางามเพิ่มมากขึ้นแล้วนั้น ยังช่วยให้คราบอาหาร แบคทีเรียและหินปูน สามารถเกาะติดได้ยากขึ้นอีกด้วย เป็นการช่วยลดการเกิดปัญหาที่จะเกิดเช่น ฟันผุ กลิ่นปาก ได้

ขั้นตอนการขูดหินปูนและขัดฟัน
การขูดหินปูนและขัดฟัน คือ การทำความสะอาดผิวฟันโดยการขจัดคราบที่ติดบนผิวฟัน คอฟัน และบริเวณใต้เหงือก ออก หลังจากนั้นจะทำการขัดผิวฟันให้มีความเงางาม โดยทันตแพทย์จะให้ความสำคัญกับบริเวณใต้เหงือก ด้านหลังฟัน และช่องฟัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มักจะทำความสะอาดไม่ทั่วถึงในการแปรงฟัน ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาการเกิดกลิ่นปากและโรคเหงือกได้
คลินิกทันตกรรมเดนทัล ซิกเนเจอร์ เลือกใช้เครื่องมือขูดหินปูนที่มีคลื่นความถี่สูง พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยในการฉีดน้ำที่ให้การขูดหินปูนทำได้อย่างนุ่มนวล สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เครื่องมือชนิดนี้ได้รับรับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อเน้นสุขอนามัยที่ดี สะดวกและง่ายในการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด

การขัดฟันด้วยเทคโนโลยี Air Flow เป็นการขจัดคราบที่ติดแน่นบนผิวฟันเช่นคราบบุหรี่ คราบชา กาแฟ ซึ่งคราบเหล่านี้ไม่สามารถหลุดออกได้โดยการขูดหินปูน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยี Air Flow เข้ามาช่วย ซึ่งเทคโนโลยี Air Flow เป็นการพ่นน้ำและผงขัดทันตกรรมพร้อมๆกัน เพื่อขจัดคราบที่ติดบนผิวฟันให้หลุดออกจากผิวฟัน ทำให้ผู้รับบริการมีรอยยิ้มที่ขาวสะอาดอีกครั้ง

ทันตกรรมอุดฟัน
การอุดฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุหรือบิ่น โดยทันตแพทย์จะทำการซ่อมแซมบริเวณนั้นด้วยวัสดุอุดฟันต่างๆ เช่น วัสดุ อมัลกัม และวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ประเภทของการอุดฟัน
การอุดฟันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของวัสดุที่ใช้ดังนี้

 • การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ขั้นตอนการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 1. ขั้นการตรวจวินิจฉัยและการกรอฟันที่ผุออก
  • เนื้อฟันที่ผุและติดเชื้อได้รับการกรอทิ้งไป
  • การเตรียมพื้นที่ฟันเพื่อการอุด
 2. ขั้นตอนการอุดฟัน
  • ทันตแพทย์จะทำการใส่วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน สลับกับการฉายแสงให้วัสดุแข็งตัวเป็นชั้นๆ
  • หลังจากได้รับการอุดเต็มพื้นที่แล้ว ทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมตามต้องการ
  • ทันตแพทย์จะทำการขัดวัสดุให้มีความเงางามดูเป็นเนื้อเดียวกันกับฟันตามธรรมชาติ

 

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการรักษา

โดยทั่วไป การอุดฟันหรือการเปลี่ยนวัสดุอุดนั้นสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ ดังนั้นอาการต่างๆ เช่น การเสียวฟันหลังการรักษาจึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก

การอุดฟันสามารถทำและเสร็จภายในวันเดียว แต่สำหรับกรณีทีผู้ป่วยมีจำนวนฟันที่ต้องเข้ารับการอุดมากๆนั้น อาจทำได้โดยการทยอยเข้ารับการอุด

เครื่องX-ray ระบบดิจิตอล Panoramic, Cephalometric และ CT Scan
ที่ คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์ มีเครื่อง x-ray 3 มิติ CT Scan สำหรับวางแผนการฝังรากฟันเทียม และเครื่อง x-ray Panoramic และ Cephalometric สำหรับใช้วางแผนการรักษาจัดฟัน ผ่าฟันคุด และดูภาพรวมของฟันทั้งปากttis, pulvinar dapibus leo.

 

ข้อดีขอการ x-ray ระบบดิจิตอล

 1.  ประหยัดเวลาในถ่าย x-ray เนื่องจาก x-ray ระบบดิจิตอลใช้เวลาในการถ่ายน้อยกว่า
 2. ภาพคมชัด สามารถขยายดูรายละเอียดตำแหน่งที่ผิดปกติได้มาก
 3. x-ray ระบบดิจิตอล เป็นไฟล์ภาพอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเก็บรักษาหรือส่งต่อได้ง่าย
 4. สามารถส่งภาพ x-ray ให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาร่วมกันได้ง่ายขึ้น

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย