คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์ เป็นคลินิกทันตกรรมในเครือของศูนย์ทันตกรรม BIDC ซึ่งเราให้บริการทางทันตกรรมทุกสาขา เช่นการตรวจสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษา รักษารากฟัน ครอบฟันสะพานฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ฟอกสีฟัน รักษาโรคเหงือก เซรามิกวีเนียร์ที่ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Digital Smile Design และการฝังรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ เป็นต้น

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ตึก A (Helix building) ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ 693 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

คลินิกทันตกรรม BIDC
สาขาเอ็มควอเทียร์

(คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์ รีแบรนด์เป็น
คลินิกทันตกรรม BIDC)

ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์,ชั้น 4 ตึกA ห้อง4A11
693 ถนน สุขุมวิท เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร‎ 10110

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์

ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์,ชั้น 4 ตึกA ห้อง4A11
693 ถนน สุขุมวิท เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร‎ 10110

    

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาพารากอน

เป็นคลินิกทันตกรรมที่ให้บริการฝังรากฟันเทียมยี่ห้อ Straumann ของกรุงเทพ คลินิกทันตกรรมมุ่งเน้นให้บริการทันตกรรมเพื่อความงาม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์รักษาคนไข้ที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ , การฟอกสีฟัน, การจัดฟัน invisalign เป็นต้น คลินิกทันตกรรมตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ฝั่งเหนือ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คลินิกทันตกรรม BIDC
สาขาพารากอน

(คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์ รีแบรนด์เป็น
คลินิกทันตกรรม BIDC)

991 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ชั้น 2 ห้อง 232
ถนน พระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
Map of BIDC Siam Paragon
Map of BIDC at Siam Paragon

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาพารากอน

991 ศูนย์การค้า สยามพารากอน
ชั้น 2 ห้อง 232
ถนน พระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (Main) : 02 610-9630
โทรศัพท์ (Alternative) : 095 210 6871

    

คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ สาขาภูเก็ต

คลินิกทันตกรรมภูเก็ตเดนทัล ซิกเนเจอร์เป็นคลินิกทันตกรรมขนาดใหญ่ในป่าตอง ภายในคลินิกมีห้องแลปทันตกรรมที่ทันสมัยสามารถผลิตชิ้นงานเพื่อรองรับทันตกรรมเพื่อความงามเช่น ครอบฟัน วีเนียร์ ฟันปลอม เป็นต้น ทำให้ได้รับชิ้นงานที่รวดเร็ว แก้ไขชิ้นงานได้ตามเวลาที่กำหนด นอกจากนั้นผู้มารับบริการส่วนใหญ่ที่เดนทัล ซิกเนเจอร์มารับบริการฝังรากฟันเทียมและ All-On-4 ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลอีกด้วย

คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์

189 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ,ป่าตอง, กระทู้, ภูเก็ต 83150

คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ สาขาภูเก็ต

189 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ,ป่าตอง, กระทู้, ภูเก็ต 83150, Thailand

( 200 เมตรจากศูนย์การค้าจังซีลอน คลินิกอยู่ติดกับสำนักงานไฟฟ้า ป่าตอง )

    

เชียงใหม่ เดนทัล คลินิกทันตกรรม สาขา เชียงใหม่

เชียงใหม่ เดนทัล คลินิกทันตกรรม สาขา เชียงใหม่
ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์สูง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการทันตกรรมที่ทันสมัย ทำให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เชียงใหม่ เดนทัล คลินิกทันตกรรม สาขา เชียงใหม่

11 ซอยนิมมานเหมินท์ 3 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
MAP CIDC
 

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย