จัดฟันสีเหมือนฟัน

จัดฟันสีเหมือนฟัน

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันที่เป็นวัสดุสีเหมือนฟัน เครื่องมือจัดฟันลักษณะนี้เรียกว่าการจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมในผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันอย่างชัดเจน การจัดฟันสีเหมือนฟันจะคล้ายกับการจัดฟันแบบสีโลหะ แตกต่างกันที่เครื่องมือจัดฟันเท่านั้นเอง

ข้อดีของการจัดฟันเซรามิกสีเหมือนฟัน

  1. เครื่องมือสีเหมือนฟันมองเห็นไม่ชัดเจน
  2. ราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบกับการจัดฟันชนิดมองไม่เห็นเครื่องมือแบบอื่นๆ
  3. สามารถจัดฟันที่ซ้อนเกได้ทุกรูปแบบ

ขั้นตอนการจัดฟันสีเหมือนฟัน

  1. ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  2. ทำประวัติ เอกซเรย์ พิมพ์ปาก และวางแผนการรักษา
  3. ติดเครื่องมือจัดฟันบน-ล่าง (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์)
  4. พบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามนัดหมายทุกครั้ง (ไม่ควรเลื่อนนัดบ่อยๆ เนื่องจากจะทำให้การจัดฟันเสร็จช้าลง)
  5. หลังจากฟันเรียงตัวกันอย่างสวยงามแล้ว ทันตแพทย์จะถอดเครื่องมือจัดฟัน
  6. ใสรีเทรนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน)

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย