การแก้ไขปัญหาของขากรรไกรด้วยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกร (Orthognatic Surgery) คือ การผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เพื่อช่วยแก้ไขและปรับปรุงโครงหน้าที่ปกติ รวมถึงการแก้ปัญหาการสบฟันให้มีความถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากในบางกรณีความผิดปกติของขนาด รูปร่างหรือตำแหน่งของกระดูกขากรรไกรเพียงเล็กน้อยนั้นสามารถส่งผลกระทบทำให้การสบฟันและการบดเคี้ยวผิดปกติ รวมไปถึงความผิดปกติของรูปหน้าอีกด้วย
 
 

การวางแผนการรักษาล่วงหน้า เป็นสิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จนอกเหนือจากขั้นตอนการรักษาและผ่าตัด ทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย โดยพิจารณาจากรูปภาพ แบบจำลองฟันและผลเอ๊กซเรย์

สำหรับกรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีคางที่ยื่นผิดปกตินั้น บางครั้งการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรอาจมีความจำเป็นเพื่อช่วยปรับตำแหน่งให้มีการสบฟันที่ถูกต้อง รวมไปถึงสามารถช่วยแก้ไขโครงหน้าให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยศัลยแพทย์จะทำการเลื่อนขากรรไกรล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งในการรักษาอาจทำร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกขากรรไกร หรือการปรับแต่งกระดูกคางในบางกรณี

คุณสมบัติของการรักษาด้วยศัลยกรรมช่องปาก

 • ช่วยแก้ไขปัญหารูปหน้าและการสบฟันที่ผิดปกติ
 • ช่วยปรับปรุงการสบฟันและการเคี้ยวให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้ริมฝีปากสามารถหุบได้สนิทในบางกรณีที่มีปัญหาเรื่องนี้
 • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถออกเสียงได้ดีขึ้น
 • ช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ (TMJ)
 • ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขั้นตอนการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกร (Orthognatic Treatment)

 1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา
  • ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเด็กและทันตกรรมจัดฟัน จะทำการวางแผนการรักษาร่วมกันกับทันตแพทย์ผู้ที่จะทำการผ่าตัด
  • หลังจากการตรวจวินิจฉัยทันตแพทย์ทั้งหมดจะทำช่วยลงความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาก่อนที่จะทำการวางแผนการรักษา
 2. กรณีผู้ป่วยต้องเข้ารับการจัดฟันก่อนการผ่าตัด (Pre-surgical orthodontics)
  • สำหรับกรณีที่ทันตแพทย์ลงความเห็นว่าผู้ป่วยควรได้รับการจัดฟันให้มีความเหมาะสมดีก่อนเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกร
 3. การผ่าตัดขากรรไกร
 4. กรณีผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนการจัดฟัน (Post-surgical orthodontics)
  • สำหรับผู้ป่วยที่ทันตแพทย์ลงความเห็นว่าควรได้รับการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติหลังการผ่าตัดให้มีความถูกต้อง

โดยทั่วไปก่อนการเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรนั้น ผู้เข้ารับบริการจะต้องได้รับการจัดฟันมาก่อนแล้วเพื่อให้ได้ฟันที่มีการเรียงตัวและการสบฟันที่เหมาะสม เนื่องจากจะช่วยทำให้ผู้เข้ารับบริการสามารถมีสบฟันที่ถูกต้องหลังเข้ารับการผ่าตัด และการจัดฟันหลังการผ่าตัดยังคงมีความจำเป็นในทุกกรณีเพื่อแก้ไขการสบฟันที่อาจยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเพื่อคงสภาพฟันหลังการผ่าตัด

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะต้องรอให้ผู้เข้ารับบริการมีฟันแท้ขึ้นมาจนครบเสียก่อน นอกจากในบางกรณีเท่านั้นที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่นกรณีอุบัติเหตุ ศัลยแพทย์จึงจะทำการผ่าตัดให้ทันที และการผ่าตัดจัดแต่งขากรรไกรในผู้ใหญ่นั้น บางครั้งยังสามารถเป็นศัลยกรรมเพื่อความงามโดยทำร่วมกับการผ่าตัดเนื่อเยื่อบางส่วนเพื่อให้ได้รูปหน้าที่มีความสวยงามมากขึ้นได้อีกด้วย

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการรักษา

ผู้ป่วยจะใช้เวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1 – 3 วันหลังการผ่าตัด ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ภายในสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดผู้ป่วยอาจมีอาการบวมหรือฟกช้ำบนใบหน้าซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัดและผู้ป่วยยังจำเป็นต้องได้รับการจำกัดและควบคุมด้านกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ เช่น การออกกำลังกาย ภายใน 1 เดือนแรกหลังการผ่าตัด

Contact Us for Appointment or Enquiry