ค่ารักษา

ค่าบริการทางทันตกรรมที่ คลินิกทันตกรรม เดนทัล ซิกเนเจอร์

การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน และขัดฟัน คน 1,200-2,000
เอ๊กซเรย์
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film) ฟิล์ม 200
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film – full mouth: Digital) ฟิล์ม 1,200
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film) ฟิล์ม 1,200
3D CT Scan ตำแหน่ง 5,000-10,000
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน) ด้าน 1,000
ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน) เข็ม 150
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™ คน 9,000
ฟอกสีฟัน POLA คน 7,000
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน ชุด 5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา ซี่ 10,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2% ซี่ 14,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50% ซี่ 18,000-20,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max ซี่  18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics ซี่ 18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics ซี่ 18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Procera ซี่ 20,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน) ซี่ 5,000-6,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS eMax ซี่ 16,000
Super-thin Veneer ซี่ 18,000
Lumineers ซี่ 23,000
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
ฟันหน้า(anterior) ซี่ 9,000
ฟันกรามน้อย (premolar) ซี่ 12,000
ฟันกราม (molar) ซี่ 15,000
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
 ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
ค่าถอนฟัน ซี่ 1,000-1,500
ค่าถอนฟัน : แบบซับซ้อน ซี่ 2,000-2,500
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
 ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมฐานโลหะ (resin base denture) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก ชิ้น 5,000-6,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก ชิ้น 13,000-22,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) เพิ่มฟันซี่ละ 500
ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture) ชิ้น 20,000-25,000
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
 ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันแบบโลหะ 60,000 – 70,000
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน 70,000 – 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Self-Ligating Braces – Damon /3M Gemini 80,000 – 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Clear Self-Ligating Braces – Damon Clear/ 3M Clarity SL 90,000-95,000
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces) 195,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express 75,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite 130,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Full (Moderrate) 150,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Full (Comprehensive) 180,000
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ชิ้น 5,000
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว) ราคารากฟันเทียม ราคาครอบบนรากฟันเทียม
Digital Surgical Guide 1 – 2 ซี่  7,000
รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Normal Surface
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม SIC ซี่  40,000 25,000
รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Active Surface
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม  Straumann SLA ซี่ 45,000 25,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม  Nobel Biocare NobelActive ซี่ 50,000 25,000
รากฟันเทียม Roxolid – Advance Titanium & Zirconia Ceramic Implant System
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid ซี่  60,000 25,000
รากฟันเทียมทั้งปาก
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก   by report

ราคานี้จะมีจนถึง 30 กันยายน 2562

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย